FLYTTEBLOGGEN

Vi har nå flyttet forskjellige folk og bedrifter siden 2004 og kjenner til enhver trapp i alle bygninger og bygårder i Oslo spesielt! Med det har vi opparbeidet oss en solid erfaring og bakgrunn til forskjellige livssituasjoner og mennesker, historier om boligsalg og grunnlag for flytting.