Flytte fra eller til Oslo

20.06.2022

Flytting ut fra Oslo har blitt populært!

Av ulike grunner som Oslo har blitt mer befolket og flere mindre størrelser på boliger ønsker flere flyttefolk å flytte utenfor Oslo og omegn. De mest populære stedene er Bærum, Asker, Lillestrøm, Lørenskog og Nordre Follo i følge Statistiske sentralbyrå

Mot slutten av 2020 skjedde det plutselig store endringer i flyttemønsteret til nordmenn. I løpet av få måneder var det rekordmange som flyttet ut av Oslo. 

Den innenlandske utflyttingen fra Oslo øker på tvers av aldersgruppene opp til 55 år, og spesielt i aldersgruppen 25-34.

I aldersgruppen 25 til 29 år har det vært en økning utflyttinger på 27 prosent fra første kvartal i år sammenlignet med i fjor, mens i aldersgruppen 30-34 er økningen på 29 prosent.

Flyttegutta AS er representer som ditt lokale flyttebyrå i alle disse stedene. Vi har underavdelinger i Sandvika, Kolbotn, Skedsmo og Nittedal.

Med en slik tilstedeværelse kan vi tilby våre kunder et bedre flyttetilbud for de som både flytter inn og ut fra Oslo.

Flyttemelding

Skatteetaten og Posten har samordnet sine nettjenester for å gjøre det enklere å melde flytting.

Å melde flytting til folkeregisteret på skatteetaten er som før, men nå kan du samtidig melde fra om varig adresseendring til Posten. Navn og adresse fra flyttemeldingen kommer automatisk opp på Postens nettsider

Adresseendring på 1 - 2 - 3

Her kan du sende en flyttemelding til alle venner og familie, selskaper og organisasjoner der du er kunde eller medlem enkelt og gratis.

Flytte fra eller til Oslo