Flyttevilkår for kunder

Hva dekker våres forsikring?

Vi dekker almindelige feil og uhell i når vi flytter og transporterer ditt flyttegods. Vi anbefaler at du som kunde kjøper en tilpasset flytteforsikring.

Vi dekker:

  • Verdien av din genstand ved skadetidspunktet.
  • Vi pålegger oss muligheten til å reparere den skadede genstanden ved at sette den i vesentlig samme stand som før skadetidspunktet.

Hva dekker vi ikke?

Noen ting kan våres forsikring ikke dekker.

​Nedenfor er nevnt de viktigste områder, som vi ikke dekkker i forbindelse med en flytteskade.

  • Feil med din pakking: For eksempel feilpakket flyttekasse, hvor bunnen revner.
  • Gjenstanden som bli skadet under flytting, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med å bære, dekkes ikke.
  • Montering/demontering av genstander/møbler/skap og lignende dekkes ikke.
  • Vi dekker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarlig inn. Her må brukes original emballasje eller bobleplast.

Ditt ansvar for pakking av inventaret

Såfremt at inventaret ikke er pakket ansvarlig inn, så forholder vi oss retten til selv å pakke det inn. Bruk derfor vennligst god tid med nedpakkingen slik at du ikke opplever noen økonomiske overraskelser​​.

​Skadesinnberetning

Alle skader skal meldes senest 24 timer etter flyttejobben er avsluttet. Det skal sendes dokumentasjon og bilder av gjenstanden før og etter flytting.​​

​Bruk av underleverandør

Flyttegutta AS forbeholder seg retten til fritt å anvende underleverandører, samarbeidspartnere og eksterne konsulenter. Flyttegutta AS kan ikke gjøres ansvarlig for skader forvoldt av underleverandører, samarbeidspartnere og eksterne konsulenter.

​Avbestillinger

Hvis et bestilt flytteoppdrag avbestilles av kunden dagen før selve flyttedagen, er Flyttegutta AS  berettiget til å avkreve kunden et gebyr på 2000 kroner. Hvis bestillingen avbestilles 7 dager tidligere enn før den avtalte flyttedatoen, så vil gebyret være på 1000 kroner.

For bedrifter

Avbestilles bestillingen i kort tid før flyttedatoen kan Flyttegutta AS kreve opp til 60% av avtalt pris eller forventet fortjeneste som for eksempel på store bedriftsflytteoppdrag der det er bestilt 10 mann og 3 / 4 flyttebiler.

Når starter dere tiden?

Tiden beregnes med til og frakjøring

Mesteparten av våre flytteoppdrag er innad i Oslo for private og bedrifter og vi må ha et utgangspunkt ettersom Oslo fylke er stort.

Vår bilpark holder til på Ulvensplitten i Oslo samt på våre underavdelinger i Skedsmo, Sandvika, Kolbotn og Drammen har egne biler og ansatte.